Tijdens de klachtgerichte massage zal de massage gericht worden op ‘’de pijnlijke plek(ken)’’. De pijnlijke plekken worden op geleide van wat u aangeeft intensief gemasseerd. Daarnaast zullen we naar eigen inzicht de omgeving van de klacht controleren en waar nodig masseren. Na deze massage zult u directe verlichting van de klachten ervaren.

U kunt hier een afspraak maken voor een massage van 30 minuten of 60 minuten.